ZATEPLENÍ BUDOV

Zateplovací systém – ETICS (External Thermal Isulation Composite Systems).Základem kadého zateplovacího systému jsou tepelně izolační desky na bázi samozháivého fasádního polystyrenu ( EPS – F ) nebo na bázi minerální a to desky s kolmým či podélným vláknem (MW). Desky jsou přilepeny na obvodovou stěnu lepicí a stěrkovou hmotou a mechanicky kotveny plastovými nebo ocelovými talířovými hmodinkami. Na takto připravenou plochu se vytváří základní vrstva, která je kombinací lepicí a stěrkové hmoty, vyztuené skleněnou síovinou – proti vzniku prasklin. Jako finální vrstva celého souvrství je omítka.Zateplovací systém je obal svislých konstrukcí, sniující únik tepla z budovy. Kromě okamitých finančních úspor za náklady na vytápění, má řadu dalích ekonomických a technických výhod.

Ekonomické důvody – úspory

Rekonstrukce:

 • možnost úspor 30 – 60% nákladů na vytápění
 • sníží provozní výkon topné soustavy, tj. delší životnost
 • eliminují se negativní vlivy teplotních změn v konstrukci
 • prodloužení životnosti fasády

Novostavby:

 • instalace topného zdorje a topné soustavy s niím výkonem – za nií cenu
 • zateplením můeme zmenit tlouku konstrukce a získat vnitřní prostor naví
 • zateplení je návratná investice

Technické důvody – vysoká ochrana stavby

 • zvýšení povrchové teploty vnitřní strany obvodové konstrukce
 • zvýšení tepelné pohody
 • snížení rizika kondenzace
 • omezení vzniku plísní
 • eliminace tepelných mostů
 • vyší akumulace obvodové konstrukce
 • zateplená konstrukce lépe odolává vlivům povětrnosti